Η ανώτατη εκπαίδευσις εις Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής και ειδικώτερον η εκπαίδευσις διοικητικών στελεχών

Νικόλαος Γ. Νικολαΐδης

Keywords


Higher education; Human resources; Training; United States

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013