Παρερμηνείαι της Ε.Ο.Κ. βλάπτουν την σύνδεσιν (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Αλέξανδρος Σπανορρήγας

Keywords


Regional development; Economic policy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013