Κριτήρια επιλογής και οικονομικός προγραμματισμός

Α. Α. Λάζαρης

Keywords


Economic planning; Economic analysis; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013