Νέαι προοπτικαί εις την οικονομικήν ανάλυσιν

M. G. Kendall

Keywords


Economic analysis; Economic aspects; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013