Αντιπαραθέσεις των θεωριών του Pirenne και του Marx

Howard Jay Sherman

Keywords


Economic theories; Economic aspects; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013