Στατιστική και επιχειρησιακαί έρευναι (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ευστάθιος Δ. Μαργαρίτης

Keywords


Statistics; Enterprises; Research

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013