Το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Μ. Σοφούλης

Keywords


Agriculture; Production; Cooperatives

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013