Αι οικονομικαί αντιλήψεις του Πλάτωνος

Νικόλαος Κ. Ανάγνου

Keywords


History; Economic aspects; Ancient Greece; Plato

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013