Γενική εισαγωγή επί των επιχειρησιακών ερευνών (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ευστάθιος Δ. Μαργαρίτης

Keywords


Business planning; Operational research; Mathematical statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013