Αι δυνατότητες της γεωργικής οικονομικής ερεύνης δια την εκτίμησιν της συναρτήσεως του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων

Φώτιος Αλ. Βακάκης

Keywords


Agriculture; Agricultural products; Production; Cost; Agricultural economics; Functions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013