Ο νόμος του Parkinson εν τω πλαισίω της εν Ελλάδι δημοσίας διοικήσεως

Γ.Β. Αλεξανδρής

Keywords


Public administration; Population; Statistics; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013