Εκβιομηχάνισις και μέθοδοι αυξήσεως της παραγωγικότητος της εργασίας (συμβολαί της οργανώσεως των επιχειρήσεων: πολιτική και ικανότητες) (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Sune Carlson

Keywords


Industrial policy; Industrialization; Productivity; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013