Ο θεσμός των δημοσίων σχέσεων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Μάνος Β. Παυλίδης

Keywords


Public relations; Enterprises; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013