Νεωτέραι μέθοδοι απαλοιφής της εποχικότητος και εφαρμογή τινών εξ αυτών δια την διόρθωσιν του δείκτου όγκου εξαγωγών

Ιωάννης Π. Λιάκης

Keywords


Economic analysis; Time-series analysis; Functions; Exports

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013