Η σημασία των ναυτιλιακών εμβασμάτων από απόψεως ισοζυγίου πληρωμών (γενικαί διαπιστώσεις και ανάλυσις των επί μέρους κονδυλίων τούτου της περιόδου 1958-1965)

Παναγιώτης Χ. Μαυράκης

Keywords


Remittances; Shipping; Economics; Balance of payments

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013