Νέα μέθοδος προσδιορισμού των παραμέτρων εις τας εξισώσεις τάσεως

Κ. Α. Αθανασιάδης

Keywords


Equations; Mathematical models; Statistical methods; Functions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013