Στατιστική εκτίμησις της συναρτήσεως των παραγωγικών δαπανών εις την γεωργίαν (η περίπτωσις των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων του νομού Κορινθίας)

Φώτιος Αλ. Βακάκης

Keywords


Statistical analysis; Variables; Functions; Agriculture; Production; Expenditures; Wine-growing

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013