Η μέθοδος αλύσεων Μαρκώφ δια την λήψιν επιχειρηματικών αποφάσεων

Ιωάννης Ν. Γιανούζας, Σωτήριος Δ. Μπούκης

Keywords


Decision making; Mathematical analysis; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013