Τα εθνικά κληροδοτήματα και αι προς αυτά υποχρεώσεις της πολιτείας

Παναγιώτης Γρ. Ζακόπουλος

Keywords


State; Culture; Inheritance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013