Ορθολογική αξιοποίησις του ανθρωπίνου υλικού (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Keywords


Human resources; Management; Enterprises

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013