Ο αλίπαστος βακαλάος

Ανδρέας Βλαχούτσικος

Abstract


Το θέμα «ο αλίπαστος βακαλάος» χωρίζεται εις δύο μέρη. Το πρώτον μέρος περιλαμβάνει την εξέτασιν του νωπού βακαλάου: τούς τρόπους της αλιείας του, που αλιεύεται, ποίαι χώραι αλιεύουν τον βακαλάον εις μεγάλην κλίμακα και πώς μετά την αλιείαν γίνεται η επεξεργασία του βακαλάου μέχρις ότου κομισθή εις τούς λιμένας εξαγωγής, έτοιμος γιά να προσφερθεί εις τας αγοράς καταναλώσεως. Το δεύτερον μέρος του θέματος θα είναι να εξεταστεί ο αλίπαστος βακαλάος, από την στιγμήν που είναι έτοιμος προς φόρτωσιν και προσφέρεται εις την Ελλάδα.

Keywords


Haddock; Fishery

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013