Ο κοινωνικός ρόλος των διοικούντων επιχειρήσεις (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Δημήτριος Π. Μαρινόπουλος

Keywords


Enterprises; Executives; Management; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013