Αι δημόσιαι σχέσεις εις τον σύγχρονον κόσμον (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σπυρίδων Α. Ζομπανάκης

Keywords


Public relations; Management; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013