Η επίδρασης των αμερικανικών επιχειρήσεων επί της αλλοδαπής (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Raymond Vernon

Keywords


Enterprises; Industry; Investments; United States

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013