Αι προσπάθειαι και τα μέτρα δια πρόληψιν εργατικών ατυχημάτων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Δημήτριος Β. Παπαγεωργίου

Keywords


Accidents at work; Prevention; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013