Πολιτική περιφερειακής οικονομικής αναπτύξεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Herbert Giersch

Keywords


Regional development; Economic development; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013