Η στατιστική στη μέση εκπαίδευση: η διδασκαλία του λογισμού των πιθανοτήτων και οι στατιστικές μέθοδες

Darmois

Keywords


Statistics; Teaching; Education; Probability; Statistical methods

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013