Η έρευνα των οικονομικών του καταναλωτού: μία σημαντική εργασία του Survey Research Center του Πανεπιστημίου του Michigan (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ευάγγελος Μακρής

Keywords


Economy; Consumers; Economic survey; Households

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013