Το γερμανικόν σύστημα της επαγγελματικής - τεχνικής εκπαιδεύσεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Στυλιδιώτης

Keywords


Educational systems; Professional education; Technical education; Germany

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013