Κατανομαί δειγματοληψίας (πολυμεταβλητός κανονικός νόμος)

Βασίλειος Κ. Μπένος

Keywords


Sampling; Population; Statistics; Posibilities

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013