Αποτελεσματικότης μιας καμπύλης ή επιφάνειας παλινδρομήσεως

Δημήτριος Α. Αθανασόπουλος

Keywords


Regression analysis; Equations; Efficiency

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013