Η ελληνική δημόσια διοίκησις και η αναδιοργάνωσις (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους) (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Γεώργιος Ε. Τραγάκης

Keywords


Public administration; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013