Αι κοινωνικαί δαπάναι εις τας χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και την Ελλάδα

Θεόδωρος Μπαλάσκας

Keywords


Social expenditures; Fiscal policy; Economic policy; Social welfare

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013