Ένοιαι και ονοματολογία των τεχνικών όρων της παραγωγικότητος

Εθνική Γαλλική Επιτροπή Παραγωγικότητος. Επιτροπή Σπουδών και Μετρήσεως

Keywords


Production; Productivity; Technical terms

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013