Ο προγραμματισμός της παραγωγής

Βασίλειος Δαμαλάς

Keywords


Production; Strategic planning; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013