Η θεμελίωσις των κριτηρίων σημαντικότητος των πολυπληθών δειγμάτων δια της γεννήτριας συναρτήσεως ροπών

Κωνσταντίνος Α. Αθανασιάδης

Keywords


Statistics; Variables; Functions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013