Κριτική διερεύνησις επί ενός εσφαλμένου υπολογισμού του μέσου χρόνου νοσηλείας εις τα ασφαλιστικά και νοσηλευτικά ιδρύματα

Βασίλειος Σ. Καλυβάς

Keywords


Statistical methodology; Insurance; Hospitals; Medicine

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013