Εισαγωγή εις τας μεθόδους ερεύνης της αγοράς (marketing research) (συνέχεια εκ του 6ου τεύχους)

Μάριος Ε. Γεωργιάδης

Keywords


Enterprises; Marketing; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013