Πως να προσδιορίσητε την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως σας

Guy Bouchet

Keywords


Enterprises; Management; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013