Η εργασιακή θεωρία της αξίας και ο Ricardo

Σπυρίδων Παπαδόπολης-Σταύρου

Keywords


Labor; Prices; Products; Economic theories; Market

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013