Απαραίτητος δια τας εξαγωγάς η έρευνα των αγορών εξωτερικού

Διονύσιος Κ. Μαγκλιβέρας

Keywords


Exports; Market; Research

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013