Προβλήματα επενδύσεων εις κατοικίας

Παύλος Μαλινδρέτος

Abstract


Ως γνωστόν, αι επενδύσεις εις κατοικίας εν 'Ελλάδι αντιπροσωπεύουν πλησίον του ημίσεως του συνόλου των εγχωρίων ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά την μεταπολεμικήν περίοδον. Παρά ταύτα η εμπειρική έρευνα περί την συνάρτησιν των επενδύσεων εις κατοικίας είναι σχετικώς περιωρισμένη εις την χώραν μας. Το πρόβλημα κρίνεται εν προκειμένω ως λίαν σοβαρόν από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως και ειδικότερων δια τον προγραμματισμόν της οικονομικής αναπτύξεως και δια την εφαρμογήν της σταθεροποιητικής πολιτικής.

Keywords


Houses; Investments; Economic planning; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013