Το αντικείμενον και αι μεθόδοι της γεωργικής οικονομικής ερεύνης

Φώτιος Α. Βακάκης

Keywords


Agriculture; Economic development; Economic survey

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013