Αι δημόσιαι σχέσεις, ως επιστημονικόν αντικείμενον εις εκπαιδευτικά προγράμματα

Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης

Keywords


Public relations; Educational programs; Human relations

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013