Η μερική μέθοδος εισροών - εκροών και η χρησιμότης αυτής εις τον οικονομικόν προγραμματισμόν

Παναγιώτης Ι. Δαμασκόπουλος

Keywords


Economic development; Economic policy; Economic planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013