Αναγκαίαι και ικαναί συνθήκαι δια την ισχύν βασικών τινών ιδιοτήτων του δείκτου προσδιορισμού

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Keywords


Regression analysis; Econometric models; Econometric analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013