Η ελληνική δημόσια διοίκησις και η αναδιοργάνωσις

Γεώργιος Ε. Τραγάκης

Keywords


Public administration; State; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013