Ο φόρος επί της προστιθεμένης αξίας : θεωρητική επισκόπησις

Θεόδωρος Ανδρ. Γεωργακόπουλος

Keywords


Taxation; Added value

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013