Οι επιπτώσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στο τομέα του ελληνικού ελαιόλαδου

Μιχαήλ Ξεκαλάκης

Keywords


Agricultural policy; European Community; Greece; Olive oil

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013