Βελτιστοποίηση της ταμειακής ροής τεχνικών έργων υπό συνθήκας έντονου πληθωρισμού

Γ. Α. Κοεμτζόπουλος

Keywords


Conference proceedings; Inflation; Econometric models; Mathematical models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013